Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

В чеченското средно образование въведоха нова услуга за родители – „SMS-дневник”

1
2
3
4


В системата на средното образование в Чечня се въвежда нова услуга за родителите на учениците, съобщават днес местните средства за масова информация. Тя се нарича SMS-дневник и с нейна помощ семействата на децата ще могат да бъдат винаги информирани за успеха и поведението им в училище.

 

SMS-дневник представлява осигуряване на достъп до електронна база данни, която е цифрова версия на класическия училищен дневник, в която се отразяват оценките на учениците и мненията на преподавателите за тяхната работа в клас. Достъпът до услугата става с помощта на мобилен телефон и до края на годината се планира да обхване цялата територия на Чечня. Учителите от тази автономна руска република ще преминат специални обучителни курсове, за да могат да се справят адекватно с новата форма на комуникация с родителите. Последните ще получават автоматично смс-съобщения с прясна информация за поведението и успеха на децата си. Включването на услугата става или след заявка в дирекциите на учебните заведения или в специален Център за регистрация на родителите. Достъпът може да се осигури и чрез заявка до мобилните оператори по интернет.

 

Услугата SMS-дневник е част от интерактивната система „Електронно училище на Чеченската република”, чиято пълна реализация е запланувана за 2011 г. Въз основа на въпросната система в течение на следващата година ще бъде разгърната мрежа, която ще позволи да се обединят всички информационни ресурси на образователните учреждения в Чечня.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+