Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Условия за кандидатстване за бакалаври и магистри в Швеция – 2011 година

1
2
3
4


Българските кандидат-студенти и тези, които желаят да продължат обучението си в чужбина, могат да изпробват възможностите на шведското висше образование. За кандидатстване с английски език крайните срокове за подаване на документите за учебната 2011 година са: за магистратури – 15 януари 2011 г. и за бакалавърски програми – 15 април 2011 г.

 

Предимствата на тази скандинавска държава са в безплатното следване, което най-вероятно е за последна година, предвид образователните реформи, които се очаква да започнат на практика през 2012 г. Студентите в Швеция също така имат правото да работят неограничено количество време в течение на обучението си, за разлика от някои други европейски страни и по този начин да се издържат безпроблемно.

 

За повече информация и контакти:

 

РОДИНА - България, гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА - България

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+