Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Медицинският университет в Пловдив днес има троен юбилей и още новини от страната

1
2
3
4


Пловдивският Медицински университет днес има троен юбилей - 65-годишнината от основаването на университета, 40-годишнината от създаването на Факултет по дентална медицина и 20-годишнината на Младежкото научно дружество "Асклепий", съобщи БТА. Ректорът на МУ доц. д-р Георги Паскалев заяви пред агенцията, че официалните чествания ще започнат още в десет сутринта и са финала на отбелязването на празниците, което се е случвало с различни събития през цялата година. Днес в Пловдив да уважи Медицинския университет ще се събере цялата медицинска академична общественост от района, както и гости от висши медицински училища (ректори, преподаватели и т.н.) от София, Варна, Плевен, Стара Загора, Италия, Гърция, Франция и т.н.

 

От Университета за национално и световно стопанство дойде новината, че двудневна академична конференция с международно участие е започнала днес в малката конферентна зала на УНСС. Във фокуса на изследователския интерес са "Новите предизвикателства пред заетостта и пазарите на труда: труд, пол, мобилност". Темата приобщава академични представители от България и Франция, както и специалисти от правителствени и неправителствени организации в страната. Изследванията се базират на проект по НИД "Национални и регионални измерения на политиките на ЕС за развитие и заетост. Новите предизвикателства, свързани със заетостта и пазарите на труда".

 

Доклади и публикации ще дадат нова обогатена информация върху проблема, който е сравнително малко изучен у нас. В две секции ще бъдат разгледани и дискутирани предизвикателствата, свързани с разделението на труда по пол и връзката "пол и мобилност". Ще бъдат откроени теории и практики в сравнителен план на страни като Бразилия, Франция и Япония (докладчик Елена Ирата, директор изследвания GTM-CNRC, Париж), джендър аспектът на социално-осигурителните обезщетения и пенсии, политиките на заетост на безработните от високите възрастови групи, както и теми като: жените в миграция, трудовата миграция и принудителното движение на жените от Латинска Америка (Сара Мария Лара Флорес, Институт за социални изследвания при Националния автономен университет на Мексико), проблемите на българските емигрантки и др. "Феминизъм - теории и парадигми" е темата на дискусионния форум в края на конференцията, на която ще бъдат представени и книги като "Трансформациите на труда. Социална сигурност и социален диалог" (Катя Владимирова, УНСС), "Критичен речник на феминизма", превод на български и публикация от ЦИПЖ.

 

Речникът е създаден от Групата за изследвания на социалното и половото разделение на труда (GEDISST-CNRS, станала по късно GERS (Джендер и социални взаимоотношения през 2001 г.), а понастоящем CRESPPA - GTM (Джендър, Труд и Мобилност) при Националния център за научни изследвания заедно с Университета Париж 8 и Университета на Париж - Нантер - Дефанс. Той е предназначен за изследователи, университетски преподаватели, учители, журналисти, профсъюзни асоциации и техните активисти, документални центрове и библиотеки, студенти, които могат да намерят в него много полезна информация, работен инструмент, дискусии, практики и развитие на теорията. Организаторите на форума планират и следваща академична конференция през април 2011 г., която ще разгледа проблеми на жените у нас в исторически план. Предстои изнесените сега доклади да бъдат публикувани в специално издание.

 

От СУ дойде новината за нови студентски протести в София. На 20 октомври 2010 година на площад „Независимост” до Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) се проведе студентски протест срещу водената в момента държавна политика в образованието.

 

Протестът беше посетен от над 200 души, предимно студенти от Софийския университет. В началото на проявата беше изчетена декларация от името на организаторите, която получи видимото одобрение на събралите се и от тяхно име беше внесена в деловодството на просветното ведомство. В нея се констатира незавидното състояние на висшето държавно образование в следствие на многократните бюджетни съкращения на университетите. Основните искания отправени към Сергей Игнатов и министерството са: да променят отношението си към нуждите на държавните висши училища; в най-кратки срокове да се отпуснат средства, необходими за предотвратяването на една евентуална „дървена” ваканция, неизплащането на стипендии и преподавателски заплати; да се работи за висок бюджет за образованието през 2011 година – така се дават възможности за нормалното и възходящо съществуване на висшето образование.

 

Протестът продължи близо два часа и в него изказвания направиха десетки студенти, които засегнаха отрицателните последици от държавната просветна политика за университетите и пожелаха обещаните приоритети в образованието да се претворят в дела. От МОМН предлагаха в началото на протеста част от организаторите да влязат в министерството за среща с министър Сергей Игнатов. Протестиращите студенти категорично отхвърлиха това предложение и поискаха самият министър да слезе при протестиращите с думите „Игнатов слез!”.

 

От СУ идва и анонсът за едно любопитно академично събитие. На 25 октомври 2010 г. в Конферентната зала на Софийския университет ще се проведе Информационен ден “Продължаващо обучение - учене през целия живот в Софийския университет”.

 

В рамките на информационния ден ще бъдат представени: програми, курсове и проекти на факултетите, департаментите и центровете на Софийски университет "Св. Климент Охридски" в областта на следдипломната квалификация и продължаващото образование; проекти, финансирани от Европейската програма за учене през целия живот, реализирани с водещата роля или с участието на Софийския университет. Предварителната програма включва, освен презентации, дискусии с участието на гостите на информационния ден, фокусирани върху: проблеми на организацията и финансирането на следдипломната квалификация и продължаващото образование; програми и партньорства; технологии и ресурси за продължаващо образование.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+