Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Студентите в Украйна вече ще плащат глоби за неприсъствие на лекции и упражнения

1
2
3
4


От новата учебна година студентите от висшите учебни заведения в Украйна ще започнат да плащат глоби за неприсъствие на лекции и упражнения, поправителни изпити и т.н., съобщиха вчера местните средства за масова информация. Според текста на правителственото решение, това цели да „повиши студентската дисциплина и да обезпечи допълнителните загуби на средства и време от страна на преподавателския състав”. Студентите вече ще плащат и за консултации, ако са пропуснали 10 процента от упражненията или 30 на сто от лекциите си. Всеки украински университет има правото сам да определи размера на финансовите санкции и да ги утвърди със заповед до 30 септември на всяка нова учебна година. Предвижда се студентските плащания да стават единствено, посредством привеждане на средствата по банковите сметки на ВУЗ-овете, а не в канцелариите в брой и на ръка.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+