Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Все повече холандци отказват да плащат издръжка на децата си

1
2
3
4


Според публикувани официални данни на нидерландската правителствена организация LBIO, занимаваща се с въпросите на семейната среда, все повече граждани от страната на лалетата отказват да плащат издръжка на децата си. През последната година са били получени 9900 оплаквания за подобни неизплатени издръжки. Тази цифра е с 23 процента по-висока от същата за 2008 г. Като основна причина за това, правителствените експерти изтъкват финансовата криза в Холандия. Допълнително положението се затруднява от усложнените правила и процедури около изплащането на издръжка за децата от страна на бившите съпрузи и съпруги, които не живеят под един покрив с потомството си. Те са длъжни да дават всеки месец пари на синовете и дъщерите си, докато последните не навършат 21 години.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+