Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

CORDIS и TED идват на Международно изложение "Образование без граници" през октомври

1
2
3
4


Представители на най-престижните академични медии на Европейския съюз – сайтът CORDIS и онлайн списанието TED ще вземат участие в работата на Международното изложение "Образование без граници" през октомври в София. CORDIS е официалният уеб-сайт, на който учените и изследователите от нашия континент могат да получат финансиране на изследванията си, в рамките на основните програми на ЕС за субсидиране на проекти и проучвания. Сайтът съдържа цялата необходима информация за условията за кандидатстване за субсидии. Също така той предлага различни форми на сътрудничество между европейските учени и академични институции, както и редица услуги в сферата на образованието и науката, които ще бъдат представени на изложението "Образование без граници". CORDIS съдържа огромен масив от полезна информация за специалистите, като базата му данни включва над 250 000 документа, над 150 000 онлайн-страници, предлагащи 240 вида услуги. Документите на сайта, които могат да бъдат сваляни, са към 50 000. CORDIS има около 200 000 посетители на месец – представители на академичния свят, на бизнеса, журналисти и т.н., като ежемесечно потребителите му свалят към 400 000 документа на базата на обща статистическа посещаемост на отделните страници от порядъка на седем милиона посещения. Като цяло CORDIS осъществява политиката на ЕС по три направления в академичната сфера – подпомагане на изследователи да получат финансиране от Европейския съюз за своята работа; осигуряване на възможно най-пълноценното конкретно приложение на резултатите от научната дейност, особено в приоритетни сектори за развитието на европейската общност; насърчаване на разпространението на академични знания чрез стимулиране на нововъведенията в бизнеса и публичното приемане и използване на новите технологии. Изданието TED, което също ще вземе участие в софийското изложение, е онлайн версията на „Приложение на Официален вестник на Европейския съюз“, който е предназначен за европейски обществени поръчки. TED осигурява свободен достъп до големи и нови възможности в областта на бизнеса. Онлайн-изданието съдържа информация за около 1500 нови обществени поръчки седмично. Те идват от държавите от Европейския съюз, Европейското икономическо и от целия свят. Информацията за документите за поръчки се публикува на 23-те официални езика на ЕС. Престижните онлайн-медии на Европейския съюз CORDIS и TED ще вземат участие в работата на Международното изложение "Образование без граници", което ще се проведе от 15 до 17 октомври в София, НДК, Зала 3. Входът е свободен.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+