Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Орязват бюджета на CERN

1
2
3
4


Бюджетът на Европейския център за ядрени изследвания (CERN), управляващ работата на Големия адронен колайдер, ще бъде орязан за периода 2011-2015 г. с 250 милиона евро. Това става, заради финансови затруднения на страните, участващи в тази организация, съобщи за медиите директорът на CERN – Ролф-Дитер Хойер. Подобно съкращаване на средствата ще окаже влияние върху редица запланувани експерименти, добави още той. Основно последствие ще бъде намаляването на темповете на работа и пренасянето на голямо количество мероприятия за по-късен срок. Така например, проектираният нов предварителен линеен ускорител Linac4 ще започне да функционира не през 2015 г., а година по-късно. Най-много орязването на парите за CERN ще окаже влияние на разработването на проекта CLIC (Compact Linear Collider – компактен линеен колайдер). Той трябваше да замени Големия адронен колайдер (работата, с който няма да бъде засегната от съкращаването на средствата). Освен това, с новия бюджет се отлага за неопределен срок и строителството на първия модул на компактния линеен колайдер CLIC0.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+