Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Млади учени от Цюрихския университет получиха престижни европейски грантове

1
2
3
4


Десет млади учени от две престижни висши училища от швейцарския град Цюрих – Федералния институт по технология и Цюрихския университет бяха наградени с грантове за научните си постижения от Европейския изследователски съвет (European Research Council – ERC). Общата сума на получените от тях средства за дейността им, възлиза на 15 милиона евро или 19,6 швейцарски франка. Те им бяха отпуснати по най-важната европейска научна програма за субсидиране на специалисти „Starting Grants”, която представлява схема за преференциално поощряване на иновационните изследвания. Парите се дават основно за екипни, интердисциплинарни проекти на учените от Цюрих в сферата на химията, биологията, физиологията, физиката и храните. „Ние сме особено горди за нашите младите учени. Това е също така признание за Цюрих като голям академичен център”, заяви пред медиите Даниел Вилер, декан на Цюрихския университет.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+