Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Учени от американски университет теоретизират върху тайните на черните дупки

1
2
3
4


Учени от американския Университет Охайо са уверени, че са успели да намерят следи от възникването на една от първите черни дупки, които са се сформирали около 13 милиарда години назад. Находката може да помогне науката да напредне значително, по отношение на разбирането за ролята на гравитацията и тъмната материя във формирането на Вселената. Екипът от специалисти под ръководството на астронома Стелиос Казантидис е създал компютърен модел, с помощта на който е бил възпроизведен процеса на еволюция на галактиките и образуването на черни дупки в течение на първите няколко милиарда години от съществуването на Вселената. Наложилата се от последните 20 години насам теория гласи, че галактиките постепенно се образуват от звезди и планети. Те на свой ред възникват от по-малки елементи. Движеща сила в този процес се явява гравитацията. Съгласно новата хипотеза, първите галактики и черни дупки са се образували много по-бързо, отколкото се е предполагало по-рано. Големите галактики се привличат една към друга по-бързо, отколкото малките, към която се отнася и Млечният път. Именно в резултат от стълкновението на големите галактики са се образували свръхмасивните черни дупки. Астрономите са убедени, че останки от първите големи галактики съществуват и до ден днешен. Една от тях се явява елиптичната галактика М87 в съзвездието Дева. Компютърният модел на учените от Охайо е възпроизвел взаимодействието на две подобни първични галактики. Съставящите ги звезди, вероятно са били значително по-тежки от Слънцето (до 300 пъти). В резултат от сблъсъка на галактиките в центъра му се е образувал плътен облак от газ и прах, от който са дошли черните дупки. Резултатите от моделирането са позволили на астрономите да предполагат, че размерът на галактиката зависи от черната дупка, а не обратното, както се считаше по-рано.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+