Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

В Германия ще откриват междуконфесионално училище

1
2
3
4


Католическата църква в град Оснабрюк, намиращ се в западната част на Германия, планира в сътрудничество с юдейската и мюсюлманската общност в това населено място да открие междуконфесионално училище, в което ще се преподават основите на три от големите световни религии – християнство, юдаизъм и ислям. Представители на архиепископството в този немски град обясняват идеята си с това, че „живеем в мултикултурно общество и трябва децата заедно да празнуват празниците на евреите, мюсюлманите и християните, защото колкото и да са различни трите религии, между тях има и доста общо”. Очаква се новото училище да бъде създадено през 2011 г. на базата на учебното заведение „Апостол Йоан” в Оснабрюк. В момента мнозинството от учениците там изповядват католическата религия. Налице е обаче и друга тенденция – във връзка с големия емиграционен поток от последното десетилетие в това училище са започнали да се записват и доста деца от други конфесии, а според немското законодателство едно учебно заведение може да има определен религиозен уклон единствено, ако 80 процента от учащите в него изповядват въпросната религия.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+