Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Датски университет направи изследване върху живота на децата претърпели сърдечни операции

1
2
3
4


Изследване, проведено с помощта на екип от болницата Скеяби към датския Университет Аархус, показа, че децата, които са преживели като по-малки операции, свързани с вродени пороци на сърдечно-съдовата система, като по-големи водят по-пълноценен живот в битово, социално и лично отношение. Тези деца и тийнейджъри са по-сериозни като ученици и повече държат на семейните връзки, което психолозите отдават на ранното им сблъскване с житейските трудности и твърде често дългите им престои по болнични заведения. Изследването на датските учени бе свързано с анкетиране и оценяване на житейския статус на 239 лица на възраст от 10 до 20 години, преживели в миналото сърдечни операции. Като цяло резултатите отчитат, както по-добра успеваемост в училище от останалите им връстници, така и по-стабилно финансово положение (ако обективни обстоятелства от типа на съжителстване само с един родител не възпрепятстват това), в съчетание с по-сериозно и рефлексивно отношение по принцип към живота.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+