Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Все повече азиатски туристи прииждат в Швейцария за сметка на европейците

1
2
3
4


Според данни публикувани вчера от швейцарската Федерална статистическа служба, туризмът в страната на часовниците бележи много по-добри икономически резултати от миналата година. В сравнение с 2009 г. доста повече туристи са посетили Швейцария и дори показателят „брой на нощувки в хотелите” е много по-висок. Основен дял за това имат гостите на страната, идващи от Азия, които през юни са били с над 30 на сто повече от показателя си за миналата година. Става дума основно за туристи от Китай, Индия, Япония и някои други по-големи азиатски държави. По отношение, обаче на броя на европейците, посещаващи Швейцария от туристически интерес, експертите регистрират известен спад, в сравнение с 2009 г.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+