Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Интензивен курс в един от най-старите градове на Испания – Кадис!

Интензивен курс в един от най-старите градове на Испания – Кадис!

Чрез този курс имате възможност да учите испански език в един от най-старите градове в Испания и съответно в един от историческите центрове, запазили традиционната испанска култура столетия наред.

Езиковият център в Кадис предлага голямо разнообразие от курсове по испански език през цялата година. Учебният център предлага различни видове курсове за различни възрасти курсисти - стандартни и интензивни (за деца и възрастни), бизнес испански, испански за тийнейджъри, подготовка за сертификати, комбинирани програми испански език + фламенко и много други.

Центърът представлява модерна сграда, разположена в най-добрия район на града. Ще имате възможността да учите испански език, наслаждавайки се както на идеалния център, така и на плажовете на Кадис.

Училището разполага с просторни учебни зали, мултимедийна зала, книжарница, библиотека, информационен център. Курсовете се организират в малки групи, което позволява на преподавателите да работят индивидуално с всеки един курсист. По този начин всеки курсист постига бърз прогрес.

Всеки интензивен курс трябва да може да ви даде максимум подготовка за по-кратък период от време. Курсът включва 30 учебни часа на седмица, които се провеждат сутрин и ранен следобед. Учебните часове са с продължителност 50 минути, което още повече гарантира постигането на бърз резултат.

Цели и задачи на обучението

Целта на интензивния курс по испански език е да получите по-добри резултати за по-кратък период от време. Затова са включени повече часове към програмата и обучение в малки групи. Освен практиката, която ще имате в реалната испанска среда, имате възможност да използвате богатия опит на преподавателите. Записалите този вид курс имат възможност да надграждат всичко научено и да усъвършенстват своите езикови познания за кратък период от време.

Планирани резултати от курса

Резултатът от интензивния курс е постигането на увереност и усъвършенстване на езиковите ви познания по испански език. В комбинация с практиката на езика в Кадис, ще постигнете бързи резултати.

Процес на обучение

Общият брой на часовете е 30 учебни часа на седмица + допълнителни социални и културни програми и развлечения. Интензивните курсове се провеждат от 9.15 до 13.00 ч. и от 13.30 до 15.10 часа всеки ден от понеделник до петък.

Обучението се провежда в малки групи от 5 до 8 курсисти, с изключение на месеците юни, юли и август, когато в размерът на групите е малко по-голям - от 6 до 10 души.

Контрол на обучението

Всеки курс започва с входящ тест, с помощта на който ще бъдете разпределени в група на вашето ниво на владеене на испански език. Всяка седмица се оценява постигания езиков прогрес с помощта на тестове и допълнителни материали.

Чрез този курс имате възможност да учите испански език в един от най-старите градове в Испания и съответно в един от историческите центрове, запазили традиционната испанска култура столетия наред.

Езиковият център в Кадис предлага голямо разнообразие от курсове по испански език през цялата година. Учебният център предлага различни видове курсове за различни възрасти курсисти - стандартни и интензивни (за деца и възрастни), бизнес испански, испански за тийнейджъри, подготовка за сертификати, комбинирани програми испански език + фламенко и много други.

Центърът представлява модерна сграда, разположена в най-добрия район на града. Ще имате възможността да учите испански език, наслаждавайки се както на идеалния център, така и на плажовете на Кадис.

Училището разполага с просторни учебни зали, мултимедийна зала, книжарница, библиотека, информационен център. Курсовете се организират в малки групи, което позволява на преподавателите да работят индивидуално с всеки един курсист. По този начин всеки курсист постига бърз прогрес.