Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Немски в Алпите

Немски в Алпите

Нюрнберг е разположен на река Пегниц и на рейнско-дунавския речен канал. Именно заради това си разположение и заради възможностите за търговия той се е превърнал в индустриалният център на Бавария. Той е дом на компаниите Siemens и MAN и е основната административна единица на региона.

Днес градът е изпълнен с живот и е много модерен, като същевременно е запазил старинната си архитектура, на която вие можете да се наслаждавате по време на престоя си в него. Атмосферата на града ще ви грабне още от самото начало, като програмата ще ви позволи да се запознаете от близо с някои от нещата, които задължително трябва да видите в Нюрнберг.

Класните стаи ще ви посрещнат с добре дошли. През целия период на обучението вие ще се ползвате от оборудването им и от отличните преподаватели, които имат за цел да ви помогнат да усъвършенствате вашия немски език. През следобедните часове вие можете да се възползвате от организираните екскурзии до местните забележителности, което ще обогати вашата обща култура и познания за град Нюрнберг.

В програмата ви са заложени 20 учебни часа на седмица. Вие ще имате занятия предимно сутрин от 9 до 12:30, след което обяд и много свободно време. Групите съдържат до максимум 15 курсиста, което позволява на всеки един от тях да взема активно участие в дискусиите и упражненията, които се съдържат в почти всяка лекция. Задължително условие за участие е да владеете минимум А2. Вие ще имате възможност във всеки един момент да упражнявате немския език, понеже във всеки един момент ще се намирате в компанията на чуждестранни курсисти или немскоговорящото местно население. Програмата ви предоставя и възможност да опознаете местността, като се присъедините към организираните екскурзии, които имат и обучителен характер.

Цели и задачи на обучението

Програмата е подходяща за тези от вас, които имат планове в бъдеще по-сериозно да използват немския език. Тя ще ви обогати речниковия запас и ще ви предостави много възможности, където вие ще можете да практикувате наученото в класните стаи.

Планирани резултати от курса

Вие ще можете да усетите резултатите от курса още в самото му начало. С времето ще забележите колко по-уверени ставате и колко по-умело започвате да използвате езика в ежедневните разговори с местните или с преподавателите и колегите от курса. В края на програмата вие ще сте се запознали от близо с местните забележителности.

Процес на обучение

Програмата цели да ви научи на немски език. За целта учебните часове протичат много разнообразно, като се търси съчетанието на граматически упражнения и правилното боравене с лексиката. Вие ще правите много дискусии, в които преподавателите ще ви насърчават да вземате отношение по дадения въпрос. През остатъка от деня вие ще участвате в много забавни и интересни игри, както и ще посетите някои от най-известните дестинации и атракции в Нюрнберг и околията.

Контрол на обучението

Още през първия ден от вашата учебна програма вие ще трябва да държите тест по немски език. Той ще има за цел да определи нивото ви, спрямо което ще бъдете разпределени в група, която да отговаря на него. В последствие и в течение на курса ще имате няколко текущи контролни, които ще покажат колко добре усвоявате материала. Ако изоставате и чувствате, че някаква граматика ви е убягнала, можете да се консултирате с преподавателите.

Нюрнберг е разположен на река Пегниц и на рейнско-дунавския речен канал. Именно заради това си разположение и заради възможностите за търговия той се е превърнал в индустриалният център на Бавария. Той е дом на компаниите Siemens и MAN и е основната административна единица на региона.

Днес градът е изпълнен с живот и е много модерен, като същевременно е запазил старинната си архитектура, на която вие можете да се наслаждавате по време на престоя си в него. Атмосферата на града ще ви грабне още от самото начало, като програмата ще ви позволи да се запознаете от близо с някои от нещата, които задължително трябва да видите в Нюрнберг.

Класните стаи ще ви посрещнат с добре дошли. През целия период на обучението вие ще се ползвате от оборудването им и от отличните преподаватели, които имат за цел да ви помогнат да усъвършенствате вашия немски език. През следобедните часове вие можете да се възползвате от организираните екскурзии до местните забележителности, което ще обогати вашата обща култура и познания за град Нюрнберг.