Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по немски език - U20 Frankfurt

Курс по немски език - U20 Frankfurt

Училището се намира в Захсенхаузен (Sachsenhausen), тих квартал, намиращ се само на 10 мин от центъра на града. Екипът е международен и курсистите имат възможност да упражняват на изучавания език. Училището се намира на 5-тият етаж на 13 етажна сграда. Всички класни стаи са светли и имат гледка от една страна към квартала, от друга - към центъра на града, към някои от най – известните сгради в Европа. Училището също така разполага и с обща стая за курсистите и място за пиене на кафе, където те обикновено се срещат след класовете. Учебното заведение разполага с 19 класни стаи, с отлични аудио и видео удобства.

В цялата сграда има свободен достъп до интернет – wireless. Също така на 10 мин от училището има интеренет кафе.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация:02/ 9888 604

Курсът по немски език е изключително динамичен и на курсистите се дава допълнителният кураж, от който имат нужда, за да придобият повече сигурност в знанията си по немски език. Курсът е насочен изключително към подобряване на говоренето и използването на немски език и преподавателите използват различни техники като дискусии, дебати, игри и въвличане на курсистите в различни роли за запазване на вниманието и интереса им. Уроците също така имат различни упражнения за граматика и обогатяване на лексиката на курсистите.

Цели и задачи на обучението

Обучението се базира предимно на принцпа на разговора. Чрез система от специално зададени устни и писмени упражнения се гарантира повишаване нивото на изучаване и комуникацията на английски език.

Планирани резултати от курса

В края на курса всеки получава сертификат за броя изучавани часове и нивото на постигнати резултати.

Процес на обучение

Обучението се провежда през седмицата. Учебните часове са по 45 мин, а ден се вземат по 4 урока. Задават се и домашни работи на курсистите.

Контрол на обучението

Контролът започва още с постъпване на курсиста в програмата–чрез входящ тест за владеене на английски език, на база на който бива разпределен в подходяща за нивото му група. С течение на курса и на база личната преценка на преподавателя и текущите тестове ученикът получава допълнителни материали, домашни работи и внимание, които да му помогнат да повиши своето ниво.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация:02/ 9888 604

Училището се намира в Захсенхаузен (Sachsenhausen), тих квартал, намиращ се само на 10 мин от центъра на града. Екипът е международен и курсистите имат възможност да упражняват на изучавания език. Училището се намира на 5-тият етаж на 13 етажна сграда. Всички класни стаи са светли и имат гледка от една страна към квартала, от друга - към центъра на града, към някои от най – известните сгради в Европа. Училището също така разполага и с обща стая за курсистите и място за пиене на кафе, където те обикновено се срещат след класовете. Учебното заведение разполага с 19 класни стаи, с отлични аудио и видео удобства.

В цялата сграда има свободен достъп до интернет – wireless. Също така на 10 мин от училището има интеренет кафе.РОДИНА® – България – тел. 0700 1 84 48

Летни езикови ваканции в чужбина!

За повече информация:02/ 9888 604